خونه

با یاد تو سرم گرمه رفیق خوب دیروزم
تو از فردای من رفتی که امروز بی تو میسوزم
دارم میرم که برگردی هنوزم خونمون اینجاس
تو میمونی و جای من یه جایی دور از این دنیاس
یه جایی که غم غربت شبیه خنده ی باده
همون جایی که شیرینش ستون عشق فرهاده
میرم جایی که اشکامو چشای آینه می بینه
دارم میرم که این خونه به پای من نمیشینه
منو یادش میره وقتی منو میگیری از دستاش
به هم وابستگی داشتیم تو جای من کنارش باش .

از این نویسنده بیشتر بخوانید: