به عشقِ تو

ای اشک شب بارون نشو
عاشقِ این خزون نشو
تو از کدوم راه میای
از قصه ی ماه میای
تاریکم از نبودنت
پیراهنت ستاره پوش
یه پنجره رو به افق منتظره
رویایِ سرد هی داره باز سر میزنه
شاپرکِ ترانه ها هی داره پر پر میزنه

به عشق تو دریا میشم
صحرا میشم
جاده ی انتها میشم

ستاره ی دلواپسم
واسه چشِ غریبه ها هرگز تو مهربون نشو

تو از کدوم راه میای
از قصه ی ماه میای
تاریکم از نبودنت
پیراهنت ستاره پوش
یه پنجره رو به افق منتظره
رویایِ سرد هی داره باز سر میزنه
شاپرکِ ترانه ها هی داره پر پر میزنه

به عشق تو دریا میشم
صحرا میشم
جاده ی انتها میشم

به خاطرت بهار میشم
نیمکت و انتظار میشم
هر چی که آخرش بشه
از اولش بیزار میشم

تو از کدوم راه میای
از قصه ی ماه میای
تاریکم از نبودنت
پیراهنت ستاره پوش
یه پنجره رو به افق منتظره
رویایِ سرد هی داره باز سر میزنه
شاپرکِ ترانه ها هی داره پر پر میزنه

به عشق تو دریا میشم
صحرا میشم
جاده ی انتها میشم

بیا بشین به جایِ درد
قهوه ی داغ و چایِ سرد
می مونم و رها میشم
فکر نکنی جدا میشم
از خاطره
به خاطر نبودنت به هر دلیل
از آدرسای بی تو و چشمای تو جدا میشم

لب هایِ من آدرسِ چشمایِ تو
نگاه ِ تو همدمِ چشمایِ منِ

تو از کدوم راه میای
از قصه ی ماه میای
تاریکم از نبودنت
پیراهنت ستاره پوش
یه پنجره رو به افق منتظره
رویایِ سرد هی داره باز سر میزنه
شاپرکِ ترانه ها هی داره پر پر میزنه

به عشق تو دریا میشم
صحرا میشم
جاده ی انتها میشم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/84934کپی شد!
698
۲۸