فقط به من اشاره کن !

دستات وقتی سمت منه

یه احساس خیلی قشنگ

ندای پرواز و غرور

رها شدن از دور و بر

یه غوغایی میشه  .. نگو

واسه تورو نمیدونم

سراسرم یه خواهشه

فقط به من اشاره کن !!

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8491کپی شد!
945
۱۳