شبِ قدر

شبِ قدر
ای چشم من بیدار بمون ، وقتِ دعا وقتِ نماز
لیله القدر اومده ، با صیقلِ دلها بســـــــاز
***
مسجدِ کوفه نیمه شب ، محرابِ اون خونی شده
شیر خدا دستِ گدا ، قربون مهمونی شـــــده
***
زخمِ سری قطره چکان ، عدل حسن می طلبه
قلبِ امیر مومنان ، در حسرت خود می تپـه
***
فرزند ملجم بی خبر ، فریادِ کفرش اومــده
در رکعتِ یار رسول ، ضربه به مولا رو زده
***
شبِ نزولِ سوره ها ، شبِ صعودِ هر دعــا
بر سینه ی پاک نبی ، قرآن فرستاده خدا
***
یه شب ثوابش می کشه ، از هر هزار ماهِ دگر
قرآن بخوون یادِ جزا ، بیدار بمون ای رهگذر
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۲۷/۰۴/۱۳۹۳ / ۲۰۱۴-۰۷-۱۷

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/84901کپی شد!
615
۹