خواستنی ها

می خواستم بت بگم مال منی
دیدم نمیشه
می خواستم بم بگی دوسم داری
مثل همیشه
می خواستم بم بگی
من بی تو خوشبخت تر نمیشم
می خواستم بت بگم
من بعد تو دیوونه میشم
می خواستم من تموم خواستنی ها رو
برات هدیه بیارم
نذاشتی این دم رفتن
رو شونه ات سر بذارم
می خواستم از جدایی ها نگی
اما تو گفتی
می خواستم بم بگی دوسم داری
اما نگفتی
تو رفتی
وقت رفتن
هردوتا چشمامو بستم
تا نبینی گریه هامو
تا نبینم بی تو هستم
تو رفتی
از همون شب
شدم آواره و دلتنگ
چرا قلب لطیفت
یهو یکپارچه شد از سنگ
تو رفتی
لحظه های آخر از یادم نمیره
کی می خواد بعد تو
جلو اشکامو بگیره
آره تنها شدن سخته رای هردوتامون
زمستون رفتیو مونده رو برفا رد پامون
تو رفتی
وقت رفتن
هردوتا چشمامو بستم
چجوری بت بگم، عشقم، بدون تو
شکستم

https://www.academytaraneh.com/8479کپی شد!
877
۶