دلتنگی مسری

اگه چوب خطم پره،لااقل
منو با ندیدن عذابم نکن
جدایی ازت نقطه ضعف منه
منو با جدایی،خرابم نکن
نه هستی کنارم نه دوری ازم
نبودت دلیلی واسه بودنه
بیادت بازم غرق بارون شدم
غم عشق تو سهم قلب منه
خودت خوب میدونی که انتظار
واسه عاشق مرگ تدریجیه
زمانو به عشقت نفس میکشم
واسه زندگی عشق تو کافیه
دلتنگی غروب روز جمعه
دامن روزای منو گرفته
بغض روزای جمعه مسری شده
یه عمره بارونیه کل هفته
خونۀ امیّدمه جمکرانت
تموم دلخوشیم فقط همینه
الهی زنده باشم و چشم من
صورت زیبای تورو ببینه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: