موسیقی ِ چشمات

روی موسیقی چشمات
میشه هر ترانه ای خوند
میشه با نگاه نازت
تووی اوج هر غزل موند

میشه چشماتو بغل کرد
واسه لمس نور و بارون
تو چقد پاک و نجیبی
تووی هم قبیله هامون

تو رو میشه بُت صدا کرد
تووی این قبیله ی سرد
با تو یک شبه چه راحت
میشه راه کفرو طی کرد

تو با چشمای نجیبت
یه نشونه از خدایی
همه ی دلا رو بردی،
خودت از دلا جدایی

روی موسیقی چشمات
میشه طرحی از خدا دید
میشه کافر شد و حتی
میشه چشماتو پرستید
.
.
.
خلاصه میگم دوباره
میشه چشماتو پرستید
میشه کافر شد و حتی
از عقوبتش نترسید

https://www.academytaraneh.com/84765کپی شد!
885
۴۰