دکمه ی برگشت

دکمه ی برگشت

نرو این رفتنت اخر نداره
فقط روی دلم داغی میذاره
میدونی زندگی همین یه باره
واسه ما دکمه ی برگشت نداره
کجا میخوای بری که اسمونش
یه رنگ واقعی بده به روئیات
یه قطره غصه از ابراش نباره
بتابه خورشیدش حتی تو شبهات
با کی میخوای باشی که قد جونش
تورو دوس داشته باشه از تهه دل
تو تصمیم تو یا حس غرورش
غرورش خورده باشه مهر باطل
نکن این اشتباه و که میدونی
زمونه دس به دس داره میچرخه
یه روز به کامته فردا میبینی
با تو دشمن شده برعکس میچرخه
تو میمونی و یه دنیای برزخ
میبینی رفتنت ارزش نداشته
همون جا یاد من شاید بیفتی
که گفتم دکمه ی برگشت نداشته

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/84753کپی شد!
839
۱۸