شهر ِ شب

جهان ِ ما رنگ ِ غروب ِ غم داشت
توی مسیر ِ رویا دلخوشیا رو کم داشت
تو کوچه مون غصه فقط جوون بود
اون که نبود اسمش گل ِ جنون بود
آینده رو ماتم می ساخت برامون
شادی نرقصید یه نفس توو میدون
آره عزیزم اینه روزگاری
که سرنوشت برای ما نوشته
جون می کنیم جون میذاریم توو راهی
که مقصدش گفته شده بهشته
.
.
.
دیگه نمونده توو دلم امیدی
داغون شدم دوباره دیر رسیدی
خاموشیه دنیا ، بذار بخوابیم
ما که نشد برای هم بتابیم
کاری نکرده غصه پیرمون کرد
جوون ندیدیم غیر ِ غصه و درد
ما همه مون توی قمار ِ دنیا
باختیم تک ِ دلامون و به رویا
هرگز کسی خنده به لب ندیدیم
روز ِ تولد به شهر ِ شب رسیدیم
آره عزیزم اینه روزگاری
که سرنوشت برای ما نوشته
جون می کنیم جون میذاریم توو راهی
که مقصدش گفته شده بهشته

ترانه سرا : یوسف ملکی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/84751کپی شد!
801
۱۷