خیال چشمات

هنوزم خیال چشمات/ داره آتیش می زنه به جون من

انگاری عشق تو بی صدا /داره عجین می شه با خون من

هنوزم صدای آشنای تو/توی گوش من داره زنگ میزنه

مث یه بچه ی مادر مرده/دل من شبا تا صب وّنگ میزنه

صدای تو واسه من قشنگ ترین آهنگه
هنوزم یاد تو این جا /واسه من پر رنگه

شبا با خیال تو /تنها ییم و پر می کنم

کاش میدو نستی /بدون تو چه دردی رو تحمل می کنم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: