" مــــــــــــــــــادر "

از تو آسمـــــونِ چشمای تو مــــادر
میشه یک بغل گل ستــــاره رو چید

تـــــــــوی ســـــــاحل دلِ دریایی تـو
واسه کفترای عشق، عاطفه پاشید

واسه ی دل همیشـــه غصه دارم
تو همیشه بهتــــرین سنگ صبوری

من اگه جوون و خام و پرغـــــرورم
تو نمــونه ی امید و عشق وشوری

ای معلــــم وفا و مهــــــــربــــونی!
ای همه کــــلام تو یعنی صداقت !

ای تو درمونِ همه دردای عـــالم !
مادرم ! دوسِت دارم تا بینهایت …

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

863
۸۳

درباره‌ی م ع

در روز الست چون جهان ساخته شد .. حوا به ابوالبشر چو دلباخته شد ... روی اولین برگ کتاب زندگی .. از برکت عشق نام من "مرسده" شد golebaroonzade29@yahoo.com لطفا تقاضای ترانه رایگان نفرمایید . ممنون