چه سخته

گذشتن از چشمایی که یه عمری عاشقش بودی چه سخته
یه عمری عاشقش باشی بفهمی که براش دردی چه سخته
تو هر کوچه تو هر پارکی ازش خاطره داری تو چه سخته
آهنگی رو که او دوس داشت شبا تا صبح میذاری تو چه سخته
**** ****
انگاری که لب پرتگاه دارن میندازنم پایین
مردن برای من سخته ولی راحت میشم با این
**** ****
همیشه با خودم گفتم یه روزی ماله من میشی وله نه
از عشقمون یه نقاشی برای دنیا می کشی وله نه
چه کام تلخی بود گلم این کام آخر عشقت عزیزم
یه خاکستر، یه کام تلخ نگو اینا بوده حقت عزیزم
**** ****
انگاری که لب پرتگاه دارن میندازنم پایین
مردن برای من سخته ولی راحت میشم با این
**** ****

از این نویسنده بیشتر بخوانید: