؟؟؟

تو دنیایی که ما داریم
همه خوبیمو ، اما بد
سلامِ دنیا میدیم صبح
جواب دنیا تلخُ رد
نفهمیدیم کجا باید
بخندیمُ بمونیم شاد
همون لحظه که شاد بودیم
یه لحظه اتفاق افتاد
همین جور مات ُمبهوتیم
که شاید شوخیه دنیاست
ولی تا چشم باز میشه
می فهمیم گریه سهم ماست
نفهمیدیم کجا باید
بخندیمُ بمونیم شاد
همون لحظه که شاد بودیم
یه لحظه اتفاق افتاد
تمام دلخوشی هامون
که جون داشتن همه مردن
فرشته حسرت ما خورد
زمینی ها شکست خوردن
عجب روزای تلخی بود
همش روزای تکراری
یه لحظه حس یک لبخند
یه عمرحسرت و غم داری

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/84699کپی شد!
743
۵