حلالت باشه خوشبختی..فاطمه رضایی

همیشه منتظر بودم،یه روز هم حالِ من باشی
نه که اسمم رو تو باشه،میخواستم مال من باشی

از اول عاشقت بودم …ولی هرگز نفهمیدی
نخواستی پیش من باشی،به سازِ من نرقصیدی

حالا رفتی و این روزا…دلم دل وا پست میشه
حواست نیست این روزا،دلِ من غرق آتیشه

حواست نیست میدونم،حواست پرتِ دنیاته
همون دنیا که میگفتی،شبیهِ مرد رویاته

برو خوش باش شیرینم…بدونِ تو نمیمیرم
من از عشق تو هر لحظه،یه جون تازه میگیرم

حسودی میکنم اما…..برو تو دیگه آزادی
حلالت باشه خوشبختی،تو عشقو..یادِمن دادی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: