نماز عشق

این دیگه سینه من نیست درخونه حسینه
با تپش های دل من انگاری به شوروشینه
انگاری این دل تبدار باغم آقا عجینه
بمیرم روخاک صحرا ناش آقا روزمینه
یه صدایی میاد انگار تبله یاصدای سنجه
نه صدای سینه ماست تومحرم پر رنجه
توکویر تشنه دل دوباره بارون گرفته
دوباره این دلای زار واسه آقامون گرفته
دوباره به عشق مولا پاشو عالمو سیا کن
دورکعت نماز عشقو نذر خاک کربلا کن
توهوای این شب تار حال قلب ماعجیبه
برسید به داد مولا چقدر آقا غریبه
شب غربت تومولا شب غربت یه دنیاست
شور ماتم حسینی تاغیامت تودل ماست

https://www.academytaraneh.com/8466کپی شد!
1016
۱۷