تعبیر رویا

دوس دارم تو مال من باشی فقط
نمی تونم که جدا بشم ازت

وقتی که اینجا میشینی رو به روم
تو برای من میشی تمام آرزوم

عشق من به تو بینهایته
توی چشم تو پر از صداقته
وجودت تو این خونه
مثه خورشید برای آسمونه

وقتی دستات تو دستامه
همون لحظه تعبیر رویامه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: