" ( ؟ "

جیره‌ی خشکِ جنگی / تحرکات مرزی / اونور سیم خاردار / دشمن خوب فرضی
پوتین و رقص تکنو / رو مینِ انفرادی / توو بازی ۳ بُعدی / تَوهمِ ارادی
جسارت تزریقی / علوم استنشاقی / بلوغ بی حساب و / تخیلِ بُزاقی!
سکته به سبک مغزی / نبوغِ پاستوریزه / سواد شیش و هشتی / که از کمر می‌ریزه
مدال قوطی حَلَب / آلبوم افتخارات / عشق مصاحبه با / تمومِ انتشارات
زندگی مستند / حیات وحش مفرط / شبیه فیلم کوتاه / پایان بی‌مُروَت
لابی و تَکْل و آفساید / جنگِ گلادیاتور / توو هیرّ و ویرِّ بازی / تصادفت با شتر
بیمه‌ی شخص ثالث / کروکیای پلیس / قبض جریمه توی / بازی هفت خبیث
دنیای زیر میز و / پول سیگار و چایی / یه سکه‌ی افتاده / توو کاسه‌ی گدایی
شکِّ ۲ حرفی من / ترشحِ عقیده‌س / صورتکِ توو آیْنه / همیشه رنگ پریده‌س
یه عمره زیرِ آب و / قُلّابْ توی حلقم / فرصت نامساوی / ثانیه‌های کم‌کم
پرانتزای باز و / علامت سوالم / صفرِ درشت زمین! / فلسفه‌ی زباله‌م.

(… مهدی دمی زاده ؟

https://www.academytaraneh.com/84592کپی شد!
993
۲۸