کرگدن

ای بی خبر ای گرزِ اشکِ کرگدن

با من بخند چشمان او
رقص تنِ غم هایِ قو
گریه پلی ست میانِ شب
ای هم سکوتِ روبه رو

در سرزمین یک دهان
شاعر تویی ای بی نشان
من غربتِ شب هایتم
زخمی تر از آتش فشان

ای بی خبر ای گرزِ اشکِ کرگدن

نامِ غریبِ در زمین
ای عشق ای بی سرزمین
با من بمان
تنهاترین تنهاترین

ای بی خبر ای گرزِ اشکِ کرگدن

مرگِ مرا با خود ببر
با یک تبر
وقتی که بوسه می زنی
شکوفه ی سرخِ مرا

ای بی خبر از عاشقان
ای عشقِ خیسِ چشمِ لیلا و سحر
ای عشقِ سرخِ نم کشیده ی غروب
داغِ تبر
بر سورتِ تاریخِ من لب می زند
ای بی خبر ای گرزِ اشکِ کرگدن

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/84565کپی شد!
1006
۲۲