نگات دلواپسم کرده

تووی چشمای ِ معصومت
یه دنیا درد پاشیده
گُل ِ خوشبوی ِ بی خارم
کی بــــِت دلواپسی میده؟

نگات دلواپسم کرده
کی لبخنداتو دزدیده
کی دس(ت) بُرده تووی ِ رویات
کی به چشمات خندیده

نگات دلواپسم کرده
بگو توو فکر چی هستی
نذار باور کنم حتی
تو هم با غصه همدستی

نذار چشمای ِ شیرینت
واسم یاد آور ِ غم شه
میشم فرهادِ این قصه
شاید بار ِ غَمِت کم شه

تو با لبخند زیبایی
نگات بی عشق؛ بی روحه
نترس غمهاتو میشکونم
اگه حتی قد کوهه

تو وقتی که نمیخندی
نگات دلواپسی میده
بخند و روشنم کن که
چشات همسنگ خورشیده

فایل صوتی:
http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=ab815f40212183ba6805ccdb841ff67c

از این نویسنده بیشتر بخوانید: