رحمت پوچ (Lyrics By VG)

با این حالی که تعریفی نداره
چجوری از سر این قبر پاشم؟!
توو عرض کسری از یک سال باید
واسه چند تا دیگه آماده باشم؟!

توو این روزا که رفت آمد زیاده
خدا هرچی که داده پس میگیره
کسی که حتی هیچ دردی نداره
با یه سکته واسه همیشه میره

سکوت تلخ این روزا یه جوری
خبر از هق هق بعدش میاره
اگه امروز خوبم شک ندارم
که فردا سنگ رو فرغم میباره

شاید کافر شدم فرقی نداره
خدایا رحمتت رو باد برده
مثل شیرینیم که با ترحم
شکوه قلبشو فرهاد برده

شبیه قصه های قبل هر خواب
نمیدونه کسی آخر چی میشه
نباید با یه وهم پوچ سر کرد
خوبی حس درد به تازگیشه

Tuesday; 1393/01/26 OR 15/04/2014; 01:17 AM,,, VG

https://www.academytaraneh.com/84455کپی شد!
611
۹