امروز تولد توإ

امروز چه روز خوبیه

خدا چه لبخندی زده

از خدا خواستم که تو رو

به هیچکس دیگه نده /

از خدا خواستم رولبت

همیشه لبخند بشینه

الاهی که، دلت فقط

رنگ خوشی رو ببینه /

چه روز فوق العاده ای

تو پا گذاشتی تو دلم

داری همیشگی میشی

تو نفسای آخرم /

صدسال به این سالا گلم

همیشه سالم بمونی

دلم برات تنگ شده باز

خودت اینو خوب میدونی /

همه بدورت جمع شدن

سرت شلوغه میدونم

هدیم واست، از راه دور

دارم ترانه میخونم /

صدسال به این سالا گلم

همیشه سالم بمونی

تولدت مبارکو

باتک تکشون بخونی /

امروز تولد توء

این یعنی اوج دلخوشیم

ما دوتا دوراز همدیگه

فرصتو داریم می کشیم /

امروز تولد توء

پس چرا غمگین میزنم

پنج ساله، که یازده تیر

میخوام ازت دل بکنم /

صدسال به این سالا گلم

همیشه سالم بمونی

دلم برات تنگ شده باز

تو خودت اینو میدونی

ترانه سرا : arezoo

hamidoost
۴/۱۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید: