یکبار

چه راهی پیش رومه/تو این شبهای تنهایی
میام دنبالتو دوری/با اینکه دائم اینجایی
همش رویای تو سایه/روی این اشکا میندازه
چه حبسی داره این احساس/چه درهایی به شب بازه
من هر بار رفتم اما/تموم نمیشدی واسم
تو یکبار رفتی تا یکبار/خطر کردنو بشناسم
چه حالی داره این شبها/چه بد تا میکنه تکرار
چه داستانی شدیم دیدی/چی میگفتم به تو هر بار
من اونقدر پای تو موندم/دیگه موندن ملاکت نیست
اونقدر رفتی از دستم/که دستام تکیه گاهت نیست

https://www.academytaraneh.com/84450کپی شد!
905
۱۰