فصل باروون زده

ببین پای عشق تو زانو زدم
توویی که تمام جهانم شدی
یه عمره کنارم توو این لحظه ها
تو اسطوره و قهرمانم شدی

تواین گریه ها پابه پام اومدی
همین لحظه ها که پرازخواهشم
توهستی و دنیای من روشنه
توهستی و من غرق آرامشم

"چقد خوبه این فصل بارون زده
تو نزدیک و عطــر تو بامنــه
دعا میکنم روبه احساس تو
که زیبا ترین فصل باریدنه"

چقد خوبه حالا که بارونیم
توو دریای عشقت شناور بشم
نگاهم کن و با نگاهت بگو
سزاوار این رحمت و بخششم

"چقد خوبه این فصل بارون زده
تو نزدیک و عطر تو بامنه
دعا میکنم روبه احساس تو
که زیبا ترین فصل باریدنه"

———-
دعا هاتون مستجاب روزهاتون قبول درگاه حق

https://www.academytaraneh.com/84443کپی شد!
1654
۱۰۷