مردم دنیا چتونه

مردم دنیا چه تونه
چرا همه قهرین با هم
دنیا مگه چندروزه که
اینهمه بغض،اینهمه غم

مردم دنیا چه تونه
دنیا شده میدون جنگ
یکی داره میکشه و
یکی زیر بارون سنگ

مردم دنیا چه تونه
پول شده دنیای همه
محبتا رفته کجا
انسانیت چرا کمه

مردم دنیا چه تونه
چرا شدین دشمن هم
دنیا وفا نداره ها
چقد گناه،چقد ستم

مردم دنیا ،به خدا
دنیا دوروز گذراس
محبته که می مونه
عشقه که حق آدماس

یه چش به هم می زنیم و
زندگیمون تموم شده
چی مونده از ما یادگار
چی سهم آسمون شده

ترانه سرا:سیما قربانی

https://www.academytaraneh.com/84439کپی شد!
733
۱۴