جمعه

جمعه ها اشک و غما تازه میشه
دلامون با دریا اندازه میشه
منتظر می شینیم تا آقا بیاد
دل ما فقط مهدی را میخواد
دستامونو میگیریم سمت خدا
که خدا مهدی بیا مهدی بیا
دیگه طاقت نداریم از دوری
مردیم از درد و غم مهجوری
جمعه ها روز انتظاره عاشقاست
اومدن مهدی فقط باخداست
خدایا دعامونو مستجاب کن
مهدی را برای ظهور انتخاب کن

از این نویسنده بیشتر بخوانید: