ترانه تقدیمی

تقدیم به دوستان ترانه سرا در آکادمی:

من ترانه نمی سرودم که
با دیدن ذوق شما احساس من شکل گرفت
در دل آرزو داشتم که
در کنار شما بشه احساس من شگرفت
شما مثل خواهر و برادر
حامی همدیگه میشین
حرفاهای خوب خوب واسه هم
توی ترانه به هم میگین
خوشبختیه اینکه منم
کنار شما هستم
درهای غصه وغم را
به روی زندگیم بستم
تمام آرزوم این بود
بشم عضو آکادمی
شما بشین رفیق من
بشم با شما همدمی
حالا تا زنده هستم کنارتون میمونم
ترانه امید را کنارتون میخونم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: