نفرت

من تو را دوست ندارم
نیستی گل بهارم
نیستی تو اعتبارم
نیستی تو یادگارم
زندگی با تو هیچه
دلم داره می پیچه
وقتی برای تو من
میشم مثل بازیچه
غوغای بچگونه
این دلک دیوونه
دلم را می سوزونه
سمتت نمی کشونه
از تو بدم میاد دیگه
چشمات به من راست نمیگه
چیزی که میخواست نمیگه
پس تو برو منم میرم
برای تو من نمیمیرم
دست کسی را نمی گیرم
اما به تو بگم بعد از تو خیلی خیلی سربه زیرم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: