اعتراض

بذار فاز موزیک شعرات مستم کنند
مست تر از اینکه هستم کنه
می خوام آبی آسمونم بشی
که سقف خوشرنگ خونم بشی
نگو آخر این ترانه بَدِه
که فردای ما مثل امروز نیست
که دیروز و امروز را ساختی
که دیروز مثل پریروز نیست
من واسه تو جبران کردم
مثل گذشته روحرفم مردم
با تو میسازم بامن بساز
عشقم به من نکن اعتراض
اعتراض وارد نیست چون عشق اومد
وقتی عشقا میگزرند ازحد
باید قانع و خوب باهم بگیم
به این راحتی عاشق هم شدیم

اثری از اسماعیل دامغانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: