برای هر تفریح یکی دو روز بس میشه

نمونه بگیر ازخونت ببین که چی توشه
پراز کثافت وبدبختی روکردی توشیشه
پر از همین سرخیه تمام وجودو جونت
نمونه یک تکراری که آخرش این میشه
تموم راه هاییکه نباید رو رفتی چون
برای تفریحت یکی دو روز بس میشه
چیکارا کردی که حیا و دین یادت رفت
خوشیت کاذب بود که آخرش این میشه
جوونی و سرکش پراز انرژی و شور
حسادتت باعث شد که عقل توکم باشه
یادت بیاد اونهایی روکه عذاب میدادی
همش دعاشون این بود عاقبتت خیرباشه
تموم کارات توی همین برگه جا میشه
نگو نمیدونستی که آخرش این میشه
جواب تست تو همونه که میدونستی
اچ آی وی مثبت شد مبارکت باشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: