بی تو…

دلشوره دارم مثل همیشه
وقتی تو میری از پشت شیشه
گرم تماشای رده پاتم
تصمیم تو عوض نمیشه

تو قسمت من از این زمونه
سهم زیادی واسم می مونه!
با رفتن تو، تنهایی هامه
این سهم من شد، یادت بمونه!

گرمای خونه پای تو گیره
با رفتن تو از دست میره
من طاقت سرما ندارم
این سوزه بی تو، جون و میگیره

داره نفسهام هی تنگ میشه
رنگ های خونه بی رنگ میشه
من اهل صلحم، اما می دونم
با رفتن تو جنگ میشه!

بغض من اینجا راهی نداره
که پشت راهت بارون بباره
راه گلوم و بن بست کرده
این چشم بی اشک، درد داره!

بی تو دل من، دلگیر میشه
از زندگی هم سیر میشه
با خاطراتت یک زن اینجا
لحظه به لحظه، پیر میشه!

یخ زدم اینجا، پشت شیشه
انگار رفتنت تموم نمیشه
هیچ روز شاید فک نمی کردم
این واسه ما تقدیر میشه…

(م.آ)

از این نویسنده بیشتر بخوانید: