تو خوبی اما…

هر شب تو خیلی زود میخوابی
من اکثرا صبح میشه بیدارم
انگار دقیقا راست میگفتی
وقتی نگفتی دوستت دارم

ما بینمون یک ساله تشویشه
خیری از احساست نمیبینم
حالم بلاتشبیه فلسطینه
تو مایه های غزه غمگینم

گردنکشی از من نمیبینی
کوتاه بیای اختلافاتم!
هرگز شکستم رو نمیگفتم
امشب ولی داد میزنم:ماتم!

من واقعا خستم ،نمیفهمی؟
این دوریا کار خودش رو کرد
میبینم اون روزی که دلتنگی
هی تو دلت میگی:فقط برگرد!

اوضاع از اینا بدترم میشه
وقتی ببینی برنمیگردم
بس کن،دعا کردن که راهش نیست
حالا که خوبی،از تو دلسردم

انگیزت از عشقت به من چی بود؟
هی واسه من انگیزه بافی کن!
خیلی دلت میخواست ازم رد شی؟
خب چی از این بهتر؟ تلافی کن…

"حمیدرضا زرگران پور"

https://www.academytaraneh.com/84408کپی شد!
1402
۷۴