(غزل-ترانه) پرستارم تو باشی خوب می شم

اگه میگی بدم ، من خوب میشم ……………… اگه یوسف تویی یعقوب میشم
میگی آتیش چشمات شعله ریزن ؟ ……… تو لب تر کن ببین من چوب میشم
برام دستای تو دنیای دیگه ست ………………. ازم دس برندار آشوب میشم
تنفر داری از چشمام اما  ……………………… یه مرد عاشق و محبوب میشم
تو رو هرجا ببینم گیج میشم ……………….. بهت چن ساعتی مجذوب میشم
پر از بیماری های لا علاجم …………………… پرستارم تو باشی خوب میشم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: