(غزل-ترانه) پرستارم تو باشی خوب می شم

اگه میگی بدم ، من خوب میشم ……………… اگه یوسف تویی یعقوب میشم
میگی آتیش چشمات شعله ریزن ؟ ……… تو لب تر کن ببین من چوب میشم
برام دستای تو دنیای دیگه ست ………………. ازم دس برندار آشوب میشم
تنفر داری از چشمام اما  ……………………… یه مرد عاشق و محبوب میشم
تو رو هرجا ببینم گیج میشم ……………….. بهت چن ساعتی مجذوب میشم
پر از بیماری های لا علاجم …………………… پرستارم تو باشی خوب میشم

https://www.academytaraneh.com/844کپی شد!
2076
۳۲