خیال

توی خونه خیالی

کنار توام من امروز

چقد این هوا گرفتست

هوامو نداری امروز

روی اون آینه یه متنه

میگه رفتنی شدی تو

نفسات صدا نداره

نفسامو پس زدی تو

با تمامه اضطرابم

شونه هاتو لمس میکردم

تو میخواستی ردشی از من

دوریتو باور نکردم

هیچی از خودم ندارم

حتی این خونه خیاله

من کنار جاده هستم

تو ازم ردشو دوباره

از این نویسنده بیشتر بخوانید: