امشب شب منه شادوماد

عشقم پژمرده نشی تو پیچ و تاب زندگی

ساده میخونم از تو که با تو قشنگه سادگی

عشقم پژمرده نشی دستام که تو دست توان

نگا به چشمام بکن امشب چقد مست توان

امشب شب شعرمه …دوماد

این آسمون کممه… دوماد

امشب پرم از حست …دوماد

پیدا نمیشه مثت… دوماد

تنم یه قاصدک توباد

امشب شب منه شادوماد

نکن این خوشی رو رو سرم آوار

چقد زیبا شدی تو کت و شلوار

یه وقت خسته نشی تک مرد خونه

روزای خوب مون یادت بمونه

از امشب خونمون جا واسه غم نیست

دیگه دوس داشتنت دست خودم نیست

قشنگی و قشنگ واسم میرقصی

تو ماه کاملی بی عیب و نقصی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: