جوونی

انار خوبه سرش برکنده باشه
جوون خوبه لبش پر خنده باشه
جوونیکه نداره مال دنیا،
بمیره بهتره تا زنده باشه

نماز و شام نیومد گل انارم ،
ز تنهایی همیشه بی قرارم
اگه صد گل بیارن درکنارم ،
ازآن صد گل نیاید عِطر یارم….

از این نویسنده بیشتر بخوانید: