هوای تازه

چه احساس عجیبیه
همین که باتو خوشحالم
همین که در کنار تو
به دستای تو محتاجم

چقدر حسم بهت خوبه
دلم با تو سفر کرده
همین لبخند شیرینت
هوامو تازه تر کرده

به دنیای تو دل بستم
منی که با تو سرحالم
منو مهمون عشقت کن
بزار با تو یه دریا شم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

667
۱۴