تنها

حالا که تنهامو هیچکی کنارم نیست
با جمله های تو حال منم خوش نیست
بارون که میباره چشمامو میبندم
حسی بهم میگه بی تو نمیخندم
دستام که یخ کردن تو هق هق سرما
با این سکوت تو آروم شده دنیام
پشت سرت ننداز قول و قرارها تو
تحملش سخته دنیای من بی تو

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/84367کپی شد!
812
۶