خیانت

هنوز دستمامو میگیری
ولی معلومه که سردی
خودت هم خوب میدونی
تا تونستی بدی کردی

خودت هم خوب میدونی
نمیتونی که عاشق شی
فقط موندم چرا هستی؟
میخوای آیینه ی دق شی؟

(باید که از یادم بری
باید فراموشت کنم
آتیش شدی تو زندگیم
باید که خاموشت کنم)

به پای هر دروغ تو
یه عمرُ زندگی کردم
غرورم رو شکستی و
نفهمیدی که من مَردم

میشینم رو به روی تو
میخوام اشکاتو بشمارم
واسه آروم شدن امشب
فقط اشکاتو کم دارم

(باید که از یادم بری
باید فراموشت کنم
آتیش شدی تو زندگیم
باید که خاموشت کنم)
+++++++++++++++++++
مراقب خوبیاتون باشید
یا علی♥

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/84273کپی شد!
1206
۶۰