شونه تو

من این روزها نمیفهمم………………چرا گریه غم انگیزه.
منی که باورش کردم……………….چرا هر لحظه میریزه.

نه برگشتن رو میدونم………………نه میتونم سرازیر شم.
نه پیشم هستی و دیگه……………….نه میتونم حلقاویز شم.

من این روزها نمیفهمم………….چه جوری با خودم باشم.
من حتی بی تو مجبورم…………سوار برگ رو موجا شم.

یک جوری با تو بودن هم………….مثل نقطه اخر برگ.
یا پایان قصه تنهایی………………یا تکرار اخرین مرگ.

صدام کن تو.نگو اما…………….نزار اما یک عادت شه.
فراموش کن بدیهارو………..بزار خوبیت یک عادت شه.

تو میشی اول قصه………………….منم میشم ادامه تو.
این شروع قصمونه………………مردن روی شونه تو.
.

از این نویسنده بیشتر بخوانید: