طعنه…

طعنه نزن به قلبی که شکسته س
دنیا براش فقط یه درِبسته س
طعنه نزن ، اومدی رویام باشی
این درو وا کنی و فردام باشی
فقط سیگارت نیس داره دود میشه
زندگیِ منه که نابود میشه
خیلی زوده برایِ آخرِ خط
خیلی زودِ نذار بمونه حسرت
به یاد اون روزایِ دیوونگیت
نذار که این زن، بره از زندگیت
بجز چیزای خوب ازت نشنیدم
من توو چشات فقط زیبایی دیدم
طعنه نزن دنیام شده یه زندون
کلیدِ این درو بهم برگردون

https://www.academytaraneh.com/84247کپی شد!
932
۳۴