دیوار

یه دیوار بلند اینجاست
حصار قلبته انگار
برای دیدنت باید
برم بالا از این دیوار

باید رستم بشم تا که
بشه دیوارو بالا رفت
می گن این سخت ترین خانه
یه خانی بعد خان هفت

تو رو حس می کنم گرچه
من اینور پشت دیوارم
نمی دونم چرا اما
ندیده , من دوست دارم

تو این هفت خان بی رستم
یه رستم از دلم ساختم
با رخش عشق نادیدم
به سمت قلب تو تاختم

واسه حسی که من دارم
نیازی که به دیدن نیست
با این که زود میام پیشت
مهم زودتر رسیدن نیست

تو چون اونور دیواری
همه می گن که مغروری
نمی تونی که عاشق شی
تو توی عشق , محصوری

https://www.academytaraneh.com/84206کپی شد!
921
۱۲