بارون

بارون             

                 دلم مثل آسمون گرفته          روی گونم نم نم بارون نشسته

                   توی ایون زیر بارون       دیدن بارون روی ناودون

           یادم میاره خاطرات شیرینُ       خاطرات خوش زندگی رو

              اون لحظه های رویایی        مثل رنگین کمون زیباست

                  آسمون بعد بارونی       صاف و پاک و مهربونی

              یه فرشته از آسمونی       هدیه خدا روی زمینی

   در بیابان خشک و تشنه بودم       درجست و جوی چشمه بودم

 جای تیک تیک ساعت صدایی بود      صدای شکستن تنهایی بود

     ایون خونه دلتنگ توست        بارون منتظر دیدن توست

ویرایش شده. لطفاً اشکالات کارم را بگید تا بر طرف کنم مرسی

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8420کپی شد!
726
۱۴