(سلام رزمنده)

باتو هستم تویی که از نورت /// حتی خورشید میشه شرمنده
پلکهاتو تکون بده سردار /// با تو هستم سلام رزمنده

با تویی که صدای تکبیرت /// غرش شیر و یاد می اورد
ترکشایی که رو تنت رویید /// زخم شمشیرو یاد می اورد

نسل تو نسل مشت بود و غرور /// نسل پیدایش یه اسطوره
نسل رفتن رو جنگلی از مین /// فارغ از هر چی ترس و دلشوره

اومدی تا زمین بمالونی /// پوزه ی دشمنی که ابلیسه
شیر خط مقدمه جبهه /// پای سجاده شب چشاش خیسه

لای نیزارهای اروندو /// توو شب سرد پاوه جنگیدی
گاه همرزم باکری بودی /// گاه همپای کاوه جنگیدی

جسم در هم شکسته ت اینروزا /// پرچم افتخاره یک نسله
توو رگات غیرته که میجوشه /// حتی وقتی سرم بهش وصله

جنگ ما جنگ حق و باطل بود /// شرفت کاخ خصم و ویرون کرد
خاطراتو ورق بزن گاهی /// سوپر استار لحظه های نبرد

هنوزم با فقط یه لبخندت /// زخمهای شبو شفا میدی
با تو هستم سلام رزمنده /// تو هنوز بوی کربلا میدی

https://www.academytaraneh.com/84166کپی شد!
1215
۵۸