وقتی که تو

وقتی که تو
محمد هادی احمدی
***
وقتی که تو سر میذاری رو شونه م
میلرزه باز باتو تموم جونم
وقتی که تو سر رو سینه م میذاری
میگم که پات هستم وپات می مونم
وقتی میای و میشینی کنارم
از ته دل برات آواز میخونم
وقتی که ناراحت باشی یا خوشحال
از تو چشات دردتو رو میدونم
ببین چقدر دوست دارم عزیزم
تموم دنیا رو به پات میریزم
نترس یه وقت جدا بشم من از تو
کلید عشق تو دستمه عزیزم
اگه یه وقت بگی دوسم نداری
باز همه دنیامو به پات میریزم
اگه بخوای بری تنهام بذاری
بازم میگم دوست دارم عزیزم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: