خواب

من خواب این روزو نمی دیدم،
من باتو… این رویای تکراری،
من کم میارم فکرتو هرشب،
تو توی دنیات چیو کم داری؟

وا می کنی موهاتو می میرم،
وا می کنی چشماتو می میرم،
این قتل عمدو می خرم از جون،
من زندگیمو از تو می گیرم،

گم می شم از ماهی که چشماته،
من رنگ می بازم ازین دیدار،
من توی آینه دیگه خط خوردم،
من ریشه می بندم ازین تکرار،

دنیارو تو می بینم این روزا،
این وسعت دید اشتباهی نیست،
داری به جایی می رسی آروم،
که چاره ای غیر از جدایی نیست،

من بغضم و تو مثل آتیشی،
تا اشک می شم تو بسوزونم،
من خیس می شم باز می بارم،
من توی این بازی ات می مونم…

تو خواب این روزو نمی دیدی،
مجنون ترین فرهاد دنیاتم،
لیلی ترین شیرین دنیام باش،
تا آخر این بغض باهاتم…

محسن رمضانی

https://www.academytaraneh.com/8412کپی شد!
756
۲۴