کی جای من

"کی جای من"

تو از جنس بهار بودی اما برو
که دیگه از هرچی عاشقانه اس خستم
از بس سنگ دیدم، شبیهشون شدم
دیگه پشیمونم که مثل آدم هستم

تو دوس داشتی یه اروپایی باشی
تا دوروبَـرِت پُر باشه "مخاطب خاص"
خواستی که با هرکی راحت باشی اما
نفهمیدی ازم ساختی یه بی احساس

یادته گفتم تو همونی که من میخوام؟!
کی اینو بهت، توو نبودنم ثابت کرد؟
کی جای من ، نوازش میکنه موهاتو
کی هرشب تورو شاعرانه خوابت کرد؟

نه کسی از آشناییمون باخبر شد
نه کسی فهمید که از همدیگه دوریم
اما فاصله ها اینو به ما فهموند
به اینکه باهم نباشیم ، مجبوریم

۲۱/۳/۱۳۹۳
۰۰:۴۰

ترانه سرا : علی گودرزی

https://www.academytaraneh.com/84076کپی شد!
778
۱۲