ثانیه ها

ثانیه به ثانیه,لحظه به لحظه
چشمات تو چشمام داره می رقصه
عشق من به تو عشق تو به من
مثل یک شعر پر از احساسه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: