ایده ی ِ دلچسب

تو که باشی دلم قرصه
محاله چتر بردارم
میمونم زیر ِ این بارون
بفهمی دوستِت دارم

بفهمی حال ِ من با تو
قشنگه زیر ِ این رگبار
چقد آرووم ِ این لحظم
چه رویایی ِ این دیدار

میمونم تا پُر از بارون
پُر از احساس خواهش شَم
بگی مجنونه ، فهمیدم
میخوام لیلی راهش شَم

قدمهامون تووی ِ بارون
یه طعم ِ دیگه ای میده
چشامون توو چشای هم
چقد دلچسب این ایده

من اینجا زیر این رگبار
تو دستات تووی دست ِ من
چقد شیرین ِ توو بارون
از این احساسمون گفتن

تو که باشی دلم قرصه
محاله چتر بردارم
میمونم زیر ِ این بارون
آخه خیلی دوسِت دارم

https://www.academytaraneh.com/84055کپی شد!
1086
۴۱