جام جهانی

بازم یه جام دیگه
مهمونه خونه ها شد
توو سرزمین فوتبال
یکدل و یکصدا شد

بشین تماشا بکن
ببین چه حسی داره
گریه ی بازنده ها
خنده ی یک ستاره

برای اهل فوتبال
همیشه ویترین بوده
مثله یه رنگین کمان
همیشه رنگین بوده

نگاهه کل دنیا
به مستطیل سبزه
یه سنگربانه بیدار
محافظه دروازه

زمینو تب گرفته
تبه جام جهانی
روبرو میشیم با یه
فوتباله آرژانتینی

سی و دو پرچمی که
قهرمانن رو زمین
سی و دو افتخارو
سی و دو بار آفرین

به افتخاره اونا
بلن(د) شیم که بدونن
برای این اتحاد
شعر ملی بخونن

این دوره هم میگذره
پیامشم یه چیزه
صلح و دوستی که حتی
اون نامشم عزیزه

۱۸خرداد ۱۳۹۳

https://www.academytaraneh.com/84022کپی شد!
1243
۴۰