کم آوردم

کم آوردم تو این بازی
از احساسی که پژمرده
یه بازندم یه بیچارم
با قلبی که ترک خورده

کم آوردم چه داغونم
پره آهم پره دردم
ببین با قلب بیچارم
چه بد کردم چقدر سردم

کم آوردم ولی هرگز
به چشمات شک نمی کردم
از اینجا می رمو هیچ وقت
کنارت بر نمی گردم

تو این بازی تو این دنیا
تو تنها عشق من هستی
می دونم وقتی آرومی
تو هم تو فکر من هستی

تو این دنیا تو این رویا
یه روزی نوبت ما شد
همون روز حس تو اومد
تو احساس دلم جا شد

تو این بازی تو این دنیا
تو تنها عشق من هستی
عزیزم حق من بودی
چرا دل به دلش بستی ؟

خدایا توی این بازی
چرا از قلب من سیره
خدایا این همه غصه
چرا هرگز نمی میره

از این نویسنده بیشتر بخوانید: